เวอร์ชันเต็ม: [-- วิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย(ข้อมูลจากการเข้าอบรม) --]

สวนเพื่อนพอเพียงดอทคอม -> เพาะเห็ด -> วิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย(ข้อมูลจากการเข้าอบรม) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mutthaya 2010-10-21 13:51

วิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย(ข้อมูลจากการเข้าอบรม)มาเข้าสู่ภาคปฏิบัติในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าค่ะ
วัสดุที่เตรียมไว้ค่ะ มีพลาสติกใส

อาหารเสริมเห็ดฟางค่ะ

แป้งมันค่ะ

ตะกร้าตาห่างๆ จะมีสำหรับเพาะเห็ดฟางโดยเฉพาะค่ะ

นำเชื้อเห็ดฟางมาแกะและฉีกให้เป็นฝอยเล็กๆค่ะ


เชื้อเห็ดฟางที่ฉีกเตรียมไว้ค่ะ

เปลือกมันสำปะหลังที่อัดก้อนและราดด้วยน้ำผสมกากน้ำตาล และ  คลุมด้วยพลาสติกเอาก้อนดินวางทับชายและผ่านการหมักมาแล้ว ๒ คืน ค่ะ

ช่วยกันเอาก้อนดินออกและเปิดพลาสติกที่คลุมออกค่ะ


เอาน้ำรดหน่อยค่ะ อากาศร้อนมาก เพื่อลดอุณหภูมิ

อาจารย์อธิบายเรื่องการคุมอุณหภูมิ


เชื้อเห็ดฟางที่ฉีกเตรียมไว้ค่ะ


เริ่มโรยเชื้อค่ะ โรยบริเวณรอบๆก้อนเปลือกมันค่ะ

เมื่อโรยเชื้อเรียบร้อยแล้ว รดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งก่อนที่จะเสียบไม้ทำโครงคลุมกองเห็ด


เริ่มปักอีกด้านค่ะ

เมื่อปักทั้งสองด้านจะได้รูปนี้ค่ะ

นำพลาสติกคลุมค่ะ และ ทับชายพลาสติกด้วยก้อนหิน

ก่อนคลุมด้วยฟางค่ะคลุมให้มิด วิธีนี้เรียกว่า"การบ่มเชื้อ"ค่ะใช้เวลา๒คืนค่ะพอเข้าวันที่ ๔ หลังจากโรยเชื้อเห็ดฟางแล้วให้เปิดชายผ้าพลาสติกที่เอาดินทับไว้ออกแล้วใช้ฟางทำเป็นก้อนยัดไว้เพื่อระบายอากาศ  เพื่อจะได้เกิดเป็นดอกเห็ด รดน้ำบนหลังฟางให้ชุ่ม วันที่ ๗ หลังจากโรยเชื้อเริ่มเก็บผลผลิตไปจนหมดประมาณ ๑๐-๑๕  วัน


mutthaya 2010-10-21 13:55
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกลางแจ้งที่นิยมใช้เพาะกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งวัสดุที่ใช้จะเป็นสิ่งที่ได้จากการทำการเกษตรโดยจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันฟางข้าวซึ่งถือว่าเป็นวัสดุดั้งเดิมนั้นหายากขึ้น เนื่องจากวิธีการเก็บเกี่ยวข้าว ทันสมัยขึ้น ชาวนาจึงหันมาใช้เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวแทนทำให้ฟางข้าวเหลือจากการเก็บเกี่ยวละเอียดมากจนไม่สามารถนำมาเพาะเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม จึงมีการนำวัสดุอื่นที่สามารถหามาทดแทนได้ตามลำดับ ได้แก่ เปลือกถั่วเขียว ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผักตบชวา ทะลายปาล์ม เปลือกมันสำปะหลัง หญ้าชนิดต่าง ๆ และก้อนเห็ดนางฟ้าที่หมดอายุการให้ผลผลิตแล้ว สำหรับวิธีการเพาะนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ การคัดเลือก เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพดี การปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการนั่นเอง ซึ่งจะขอกล่าวต่อไปนี้
วัสดุอุปกรณ์
1. วัสดุเพาะได้แก่ ฟางข้าว ผักตบชวา ทะลายปาล์ม เปลือกถั่วเขียว เปลือกมันสำปะหลัง ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ชานอ้อย
2. เชื้อเห็ดฟางต้องเป็นเชื้อที่เพิ่งใส่เชื้อในถุงใหม่ ๆ ทิ้งไว้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ให้เส้นใยหนาแน่น
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ (Em)
4. กากน้ำตาล
5. ปุ๋ยคอก
6. อาหารเสริม ได้แก่ ใส่นุ่น ใส่ฝ้าย ผักตบชวาตากแห้ง ฝักถั่วเหลือง มูลไก่
7. พลาสติกคลุมแปลง
8. ไม้โครงคลุมร่อง ยาว 135 ซม.
9. ไม้แบบกว้าง 20 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 30 ซม.
10. ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 และ 15 – 15 – 15
11. ฟางข้าว เศษหญ้า หญ้าคา สำหรับคลุมกองเห็ด
12. ปูนขาว
13. น้ำสะอาด ไม่ควรใช้น้ำประปา

ขั้นตอนและเทคนิคการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
1. ไถดินตากไว้อย่างน้อย 7-10 วัน
2. ทำร่องกว้าง 60 ซม. ยาว 10 เมตร โดยประมาณ
3. ผสมกากน้ำตาลลงในถัง 200 ลิตร ใช้กากน้ำตาล ครึ่งลิตร
4. โรยปูนขาวลงในร่องที่เตรียมไว้ให้ทั่ว ใช้ครึ่งถุงต่อร่อง
5. นำแบบไม้มาวางในร่อง เทเปลือกมันสำปะหลังให้เต็ม รดน้ำที่ผสมกากน้ำตาลให้ชุ่มอัดให้แน่น
6. ยกแบบไม้ออก เว้นระยะห่างประมาณ 20-30 ซม. ทำแบบเดิมจนตลอดร่อง จะได้กองเปลือกมันสำปะหลัง 25-30 กอง โดยประมาณ
7. ใช้สายยางรดน้ำระหว่างกองให้ชุ่มทั่วทั้งแปลง ใช้ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 3 ขีด + ปุ๋ยสูตร
15-15-15 1 กิโลกรัม โรยให้ทั่ว
8. คลุมผ้าพลาสติกหมักไว้ 2 คืน ปิดชายผ้าด้วยก้อนดินให้สนิท
9. วันที่ 3 ขยี้เชื้อเห็ดฟาง 1 ลัง ให้ละเอียดผสมด้วยอาหารเสริมคลุกเคล้าให้ทั่ว เสร็จแล้วนำเชื้อจุลินทรีย์ (Em) 2 ฝา ผสมน้ำ 1 บัวรดน้ำ พร้อมด้วยกากน้ำตาลประมาณ 2 ฝา รดกองเชื้อเห็ดให้ชุ่ม เสร็จแล้วใส่ภาชนะพักไว้
10. เปิดผ้าพลาสติกคลุมแปลงออก พร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มโรยเชื้อที่เตรียมไว้ระหว่างกองเปลือกมันสำปะหลัง ที่อัดไว้ให้ทั่วเสร็จแล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม
11. เสียบไม้โครงตรงด้านริมร่องตรงกับก้อนเปลือกมัน เสร็จแล้วคลุมผ้าพลาสติกกับชายผ้าด้วยก้อนหิน เสร็จแล้วคลุมด้วยฟางข้าวให้มิด ซึ่งเป็นขั้นตอนของการบ่มเชื้อ ใช้เวลา 3 คืน พอเข้าวันที่ 4 หลังจากโรยเชื้อเห็ดฟางแล้วให้เปิดชายผ้าพลาสติกที่เอาดินทับไว้ออกแล้วใช้ฟางทำเป็นก้อนยัดไว้เพื่อระบายอากาศ เพื่อจะได้เกิดเป็นดอกเห็ด รดน้ำบนหลังฟางให้ชุ่ม วันที่ 7 หลังจากโรยเชื้อเริ่มเก็บผลผลิตไปจนหมดประมาณ 10-15 วัน

admin 2010-10-21 15:36
น่าทำมากเลยค่ะมะเอ ดูเหมือนไม่ยากเนอะ ถ้าพี่กลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเมื่อไหร่จะลองเพาะเห็ดแบบนี้ดูมั่ง ตอนนี้ยังทำไม่ได้พื้นที่ที่บ้านในกรุงเทพมีน้อยเกินค่ะ

mutthaya 2010-10-22 10:26
วันก่อนพามะเปขี่รถไปดูม้าและเที่ยวแถวๆบ้านเลยไปรอบๆหมู่บ้านและหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกัน เลยได้เห็นที่แปลงนึงเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยกันอยู่จึงเข้าไปทักทายและขออนุญาตที่จะมาเก็บภาพในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาจึงไปเก็บภาพมาฝากกันค่ะส่วนนี้ที่โครงพลาสติกคลุมอย่างเดียวคือการบ่มเชื้อที่ก้อนค่ะ จะบ่มไว้ในระยะเวลา ๓ วันค่ะ


นี่คือกองเห็ดฟางที่พร้อมเก็บดอกค่ะ

ดอกชุดนี้เพิ่งออก และเก็บไปเมื่อช่วงเช้าค่ะ

นี่คือกองเห็ดฟางที่หมดเชื้อแล้ว พร้อมที่จะนำไปทำปุ๋ยหมักแห้งอีกต่อไปค่ะ

บล๊อกไม้ที่ใช้อัดเศษมันสำปะหลังที่ทำกองเห็ดฟางค่ะ

ภาพในมุมกว้างของแปลงนี้ค่ะ มีเนื้อที่ ๒ ไร่ค่ะ แบ่งเนื้อที่ทำเป็นส่วนๆ ส่วนละประมาณ  ๑ งานค่ะจะให้ผลผลิตเฉลี่ยในวันละประมาณ  ๔๐ - ๖๐ กิโลกรัมค่ะ โดยจะขายส่งในราคากิโลกรัมละ ๖๐ บาท ถ้าขายปลีกจะได้ราคาดีกว่านี้ค่ะ

เมื่อวานได้นั่งคุยกับเจ้าของแปลงที่บ้าน เลยได้เห็นแปลงผักกุ๊ยช่ายด้วยค่ะปลูกไว้ส่งร้านกุ๊ยช่ายเจ๊อิมที่เกาะขนุนค่ะ

ได้หลายกิโลอยู่เหมือนกันคือกำละ ๑ กิโลค่ะ


yindee 2014-01-11 20:12


เวอร์ชันเต็ม: [-- วิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย(ข้อมูลจากการเข้าอบรม) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.049438 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us